Diaqnostika

Tibbi avadanlıqların diaqnostikası texniki xidmətin vacib hissəsidir. Bu işlərin məqsədi avadanlıqların vəziyyətini, aşınma dərəcəsini, təmirin zəruriliyini və ehtimalını müəyyənləşdirmək, o cümlədən lazım olduqda müəyyən bir təmir işinin siyahısını tərtib etməkdir.

Diaqnostik tədbirlər həm planlı, həm də periyodik ola bilər. Rutin diaqnostikanın əhatə dairəsini və tezliyini təyin edərkən, əməliyyat sənədlərində göstərilən istehsalçının tövsiyələrinə əməl edilməlidir. Rutin diaqnostika nəticəsində ciddi zərər görməmək üçün təmir edilməli və dəyişdirilməli olan aşınmış və ya zədələnmiş hissələr müəyyən edilir.

Bio Medical Engineering komandası, həm emalatxanada həm də yerində xidmətdə sizə tibbi avadanlıqlar üçün peşəkar diaqnostika xidmətləri təklif edir.

Mühəndislərimiz avadanlıqların hərtərəfli təhlilini aparır, bütün lazımi məlumatları toplayır və nasazlığı aşkar etmək üçün lazımi tədbirləri görürlər. Diaqnostikanın nəticələrinə və avadanlıqda nasazlıqların səbəblərini müəyyənləşdirməyə əsasən texniki nəticə çıxarılır. Cihazın işləməsini bərpa etmək üçün edilməsi lazım olan bütün işləri və dəyişdirilməsi lazım olan hissələri göstərir.

İndi sifariş verin

Sizinlə əlaqə saxlamağımız üçün məlumatların düzgünlüyünə əmin olun

  VENTILATION SYSTEMS

  Havalandırma sistemləri Xəstəxanalar və klinikalar yüksək hava keyfiyyəti

  TƏMİR

  Təmir Tibbi avadanlıqlar hər gün yüzlərlə fərqli funksiyanı

  DİAQNOSTİKA

  Diaqnostika Tibbi avadanlıqların diaqnostikası texniki xidmətin vacib hissəsidir.

  TEXNİKİ XİDMƏT

  Texniki xidmət Tibbi texnologiya, işləməsində arızalar və qeyri-dəqiqliklər

  QURAŞDIRMA

  Quraşdırma Şirkətimizin mühəndisləri tibbi avadanlıqların quraşdırılması və istismara

  TƏCHİZAT

  Təchizat Radiloji (MRT, KT, Rentgen, Mamaqrafiya, X-Ray boruları