Biz nə edirik?

Xidmətlər

HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİ

Havalandırma sistemləri Xəstəxanalar və klinikalar yüksək hava keyfiyyəti

TƏMİR

Təmir Tibbi avadanlıqlar hər gün yüzlərlə fərqli funksiyanı

DİAQNOSTİKA

Diaqnostika Tibbi avadanlıqların diaqnostikası texniki xidmətin vacib hissəsidir.

TEXNİKİ XİDMƏT

Texniki xidmət Tibbi texnologiya, işləməsində arızalar və qeyri-dəqiqliklər

QURAŞDIRMA

Quraşdırma Şirkətimizin mühəndisləri tibbi avadanlıqların quraşdırılması və istismara

TƏCHİZAT

Təchizat Radiloji (MRT, KT, Rentgen, Mamaqrafiya, X-Ray boruları

Son işlərimiz

Müştərilər üçün hazırladığımız son işləri yoxlayın

BIZə güvənın

Tərəfdaşlarımız